contemporary art works
Zhang Huan: 12 Sq Meters Zhang Huan: To Raise the Water Level Zhang Huan: Seeds of Hamburg Zhang Huan: Nine Holes
Zhang Huan: Foam 3 Zhang Huan: Foam 4 Zhang Huan: Foam 6 Zhang Huan: Foam 9
Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 13
Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 12 Zhang Huan: Foam 13
Zhang Huan: Foam 12     Zhang Huan: Foam 13